Risk Bildirimi

Tarih:2021-09-03 10:45:10

Kripto Varlıklara İlişkin Genel Risk Bildirimi.

İşbu Risk Bilgilendirmesi, kullanıcılara Kripto Varlıklar ile ilgili riskler hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Kripto Varlıklarda gerçekleştireceğiniz işlemler önemli derece finansal kayıplara yol açabilir. Kripto Varlıklardaki alım satım işlemleriniz sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarara da uğrayabilir, yatırımlarınızın tümünü kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, işlemlerinizi gerçekleştirmeye karar vermeden önce, piyasadaki tüm riskleri anlamalı ve tanımalı; finansal durumunuzu dikkate alarak karar vermelisiniz.

Kripto Varlıklara ilişkin piyasa fiyatları çok kısa sürede öngörülemez şekilde değişkenlik gösterebilir. Kripto Varlıkların yapısı gereği gerçekleştireceğiniz işlemleriniz sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Kripto Varlıklara ilişkin olarak, siber saldırı düzenlenmesi, çalınma, çeşitli güvenlik ihlallerinin yaşanması, piyasaya erişimin kısıtlanması, elektronik veya teknolojik arızalar yaşanması, network programının son bulması, geliştiricilerin projeden çekilmesi, kripto varlıkların değer kaybetmesi riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, kripto para piyasasında karşılaşabileceğiniz riskleri anlamalı, mali durumunuzu ve sınırlamalarınızı dikkate alarak karar vermelisiniz.

İşbu Risk Bildirimi sizi genel bazı riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Kripto Varlıkların alım-satımı ve transferi, Piyasa Riski, Likidite Riski, Yasal Risk, Cüzdan Riskleri, işlem yapacağınız Kripto Varlığa ilişkin özel riskler, uygulamadan kaynaklı riskler ile Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlanan hizmetlerden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. İşlem yapacağınız Kripto Varlığa ilişkin riskleri araştırarak öğrenmenizi, ilgili Kripto Varlığın “whitepaper” (Beyaz Sayfa) adı verilen tanıtım dokümanını incelemenizi ve devamında uygun bulmanız halinde işlemler yapmanızı tavsiye ederiz.

Kripto Varlıklar dijital ortamda üretilmekte, işlem görmekte, transfer edilmekte olup, bir değerin dijital bir temsilidir. Kripto Varlıklar yerel para birimleri değildir.
Kripto Varlıklar, ulusal para birimleri, emtia, menkul kıymetler veya diğer finansal enstrümanlara ilişkin geleneksel olarak bilinen risklerden farklılık arzederek kendilerine has özel riskler barındırırlar. Ulusal para birimlerinden farklı olarak devletler veya resmi kurum/kuruluşlar tarafından tedavüle çıkartılmamakta, menkul kıymetlerden farklı olarak devletler veya resmi/özel kurum/kuruluşlar tarafından ihraç edilmemekte ve aksi bildirilmediği sürece arkasında dayanak varlık bulunmamakta, emtialardan farklı olarak fiziksel varlığı bulunmamaktadır.

Kripto Varlıklar, genel olarak yasal düzenlenmesi bulunmayan, dağıtık olarak tabir edilen (merkeziyetçi olmayan) ve anonim bir düzen içerisinde birebir kişiler arasında gerçekleşen işlemler üzerine kurulu bir ağ (network) üzerinde ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla kriptografik yöntemlerle uçtan uca şifrelenmiş bir yapıda varlığını sürdürmektedir.

Kripto Varlık işlemlerinizde likidite garantisi yoktur. İlgili Kripto Varlığın cinsine, ilgili Kripto Varlığın işlem gördüğü ağa (network) veya Goldexco.in platformunda oluşan piyasa koşullarına göre ilgili Kripto Varlık nezdinde likidite artabileceği gibi düşebilir veya Kripto Varlığınızı satabileceğiniz likidit bir piyasa bulunmayabilir.

Kripto Varlıkların işlem gördüğü ağın son bulması, geliştiricilerinin projeden çekilmesi, onaylayıcıların (node vb.) ağdan çekilmesi, Kripto Varlıkların değer kaybetmesi, Kripto Varlıkların ve/veya bunlara bağlı olarak yapılan işlemlerin herhangi bir devlet/resmi/idari otoriteler veya yasal merciler tarafından yasaklanması, tedbir uygulanması, engellenmesi gibi riskler bulunmaktadır.

Şarta bağlı emirlerinizin “Limit Emir” veya “Stop Emir” gibi piyasada oluşacak koşullara göre gerçekleşmeme olasılığı bulunmakta olup, aynı zamanda bu emir tiplerinin kayıplarınızı sınırlama/limitleme olasılığı veya garantisi de bulunmamaktadır.

Yabancı para cinsine dayalı Kripto Varlıklarda, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği ve ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği bilinmelidir.

Goldexco.in, listelenen Kripto Varlıkların her zaman piyasada işlem görmeye devam edeceği konusunda herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmaz. Listelenen herhangi bir Kripto Varlık, Goldexco.in'in kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın Goldexco.in tarafından listeden çıkarılabilir veya işleme kapatılabilir.

Goldexco.in, herhangi bir Kripto Varlık için piyasaların aktif ve likit olacağına dair bir garanti vermemekte veya taahhütte bulunmamaktadır. Goldexco.in, Kripto Varlıkların her bir kullanıcı özelinde yasalara uygunluğuna ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunmaz, yasalara ilişkin uygulamayı bilmek ve anlamak Sizin yükümlülüğünüzdedir.

Goldexco.in tarafından cüzdan hizmeti verilmemektedir. Goldexco.in nezdinde tutulan Kripto Varlıklarınız Goldexco.in platformunun diğer kullanıcılarının Kripto Varlıkları ve/veya Goldexco.in'in kendi Kripto Varlıkları ile birlikte tutulabilir, karışabilir ve mislen iade edilebilir.

Goldexco.in; Kripto Varlıkların kesintisiz ve her an ulaşılabilir şekilde sunulacağına, Kullanıcı'nın herhangi bir sistem ve donanımı ile uyumlu olduğuna veya uyumlu kalacağına veya kesintisiz çalışacağına ilişkin herhangi bir taahhüt ve garantide bulunmamaktadır.

Goldexco.in kendi takdirine bağlı olarak, dilediği anda ve dilediği süreyle listelenen Kripto Varlığa ilişkin piyasa performansını kısmen ve/veya tamamen engelleyecek veya önleyecek nitelikte tavan/taban fiyat uygulaması, zorunlu limit emri uygulaması, piyasa emirlerinin kapatılması, maksimum emir değeri sınırı gibi tedbirler alma ve uygulama hakkına sahiptir.

Goldexco.in cüzdan hizmeti vermemekte olup, aksi Goldexco.in tarafından bildirilmediği müddetçe işlem gerçekleştirilen Kripto Varlıkları staking veya bonding amacı ile kullanmayı, ağ üzerindeki yönetim veya oy hakkından yararlanmayı, dağıtım (airdrop, fork vb.) veya ödül (elde tutma vb) programları neticesinde tahsis edilecek/dağıtılacak Kripto Varlıkların kendi mülkiyetinize geçmesini istemeniz halinde ilgili Kripto Varlıkları Goldexco.in nezdindeki hesaplardan kendi cüzdan adresinize çekmeniz gerekmektedir. Goldexco.in nezdindeki hesaplarda tutulan Kripto Varlıkları için ilgili Kripto Varlığın işlem gördüğü ağda (network) verilen kararlara katılma, oy hakkını kullanma, dağıtım veya ödül programları neticesinde tahsis edilecek/dağıtılacak kripto varlıklardan yararlanma ve/veya tahsis edilecek/dağıtılacak kripto varlıkları kullanıcılara aktarıp aktarmama veya kısmen aktarma hususlarında Goldexco.in karar vermeye yetkili olup, bahse konu yetkinin kullanımı nedeniyle Goldexco.in'in herhangi bir sorumluluğu, garantisi, taahhüdü veya zarar tazmini yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kapsamda, işlem gerçekleştirdiğiniz Kripto Varlıklara ilişkin her türlü hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin tarafınızca yapılması gerekmektedir.

Goldexco.in, Kripto Varlık alım-satım platformunu işletir ve yönetir ancak aksini belirtmediği sürece herhangi bir alım-satım emrinizde karşı taraf değildir, bu nedenle alım-satım yapacağınız Kripto Varlıkların tarafınızca belirlenen fiyatlardan veya uluslararası mecradaki fiyatlardan işlem göreceğini temin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kripto Varlıkların alım-satım fiyatları Kullanıcıların kendi aralarında, kendi ihtiyaçlarına ve iradelerine göre bağımsız ve karşılıklı pazarlığa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir, Goldexco.in'in herhangi bir fiyat garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.

Kripto Varlıklar, varlıklara siber saldırı düzenlenmesi, çalınması, çeşitli güvenlik ihlallerine maruz kalması, piyasaya erişimin kısıtlanması ve piyasa performansının engellenmesi veya önlenmesi, elektronik veya teknolojik arızalar yaşanması gibi riskleri barındırır.

Goldexco.in; Kripto Varlık alım-satım işlemlerinize sadece aracılık etmekte olup, herhangi bir Kripto Varlığın ihraççısı, işleticisi, yöneticisi veya herhangi bir şekilde hak sahibi değildir.

Goldexco.in'in, şüpheli bir faaliyette bulunduğunuz, yasalara veya Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı davrandığınız yönünde makul bir şüphe duyması haline veya meşru nedenlerle; belirli bir süreyle veya süresiz şekilde kısmen veya tamamen hesabınızı dondurabilir, hesabınızda transferleri kısmen ve/veya tamamen engelleyebilir, hesabınızı kapatabilir, hesabınızda bulunan nakit, veya kripto varlıklarınıza tedbir uygulamak suretiyle kullanımını engelleyebilir. Bu halde, hesabınızda işlem gerçekleştiremez veya hesabınızdan transfer yapamazsınız.

Yazılım ve internet bağlantı hatası dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, internet tabanlı bir alım satım sisteminin kullanılmasıyla ilişkili riskler mevcut olup, bu hususu bilmeniz önemlidir. Size sunulan Servis veya Hizmetleri kullanırken hangi nedenle olursa olsun karşılaşabileceğiniz iletişim arızalarından, kesintilerinden, hatalardan, aksaklıklardan veya gecikmelerden Goldexco.in sorumluluk kabul etmemektedir.

Kripto Varlık transfer işlemleriniz gerçekleştirildikten sonra iade edilemez ve geri döndürülemez. Bu nedenle, transferi gerçekleştireceğiniz cüzdan adresinin doğruluğunu kontrol etmek Sizin yükümlülüğünüzdedir.

İşlemlerinize başlamadan önce, ödeyeceğiniz tüm komisyonlar, diğer ücretler ve masraflar hakkında bilgi almanız ve mutabık olmanız gerekmektedir. Ücretler ve masraflar parasal olarak ifade edilmiyorsa, Goldexco.in 'ten söz konusu ücretlerin ve masrafların parasal olarak size nasıl yansıtılacağını gösteren anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama veya beyan talep etmelisiniz.

İşbu Risk Bilgilendirme Formu, Goldexco.in ile imzaladığınız/onayladığınız Kullanım Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.