Müşterini Tanı Politikası (KYC)

Tarih:2020-12-15 02:02:38

Goldexcoin, yürürlükteki mevzuata uygun surette çıkardığı personel politikası ve prosedürler ile eğitim kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda başta Kara Para Aklamanın Önlenmesi Prosedürü olmak üzere personeline birçok eğitim vermekte ve işbu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamaktadır.

Goldexcoin “Kara Para Aklama Ve Terörizm Finansmanına Karşı Kanun”, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Şirket politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmaktadır.

Müşterini tanı politikasının amacı ise; risk temelli bir yaklaşımla Goldexcoin bünyesindeki müşterilerin riskini azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi, bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu KYC Politikası kapsamında, Şirket faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.goldexco.in adresinden erişilen platforma üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu KYC Politikası’ndaki hususları kabul eden “Gerçek kişiyi” ifade etmektedir.

1. Kimlik Doğrulama

Goldexcoin, işbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemle başvurmaktadır.


 • Müşteri kimliğini doğrulama
 • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma
 • Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
 • Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma
 • Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme


KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanmaktadır. Müşteri ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin Şirket’e ait Platform’a üye olma amacı ve bu Platform’da yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir.

Goldexcoin 4208 Sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine uygun bir politika izlemektedir.

2. Üye olurken istenen belgeler
Goldexcoin, işbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemle başvurmaktadır.

Gerçek kişi kullanıcılarımız için; 


 • T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti/ Pasaport
 • İkamet edilen adres bilgisi (gerektiğinde)
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi


Tüzel kişi kullanıcılarımız için;
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküsü
 • İmza sirküsünde yetkilendirilmiş şahsa ait T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti
 • İkamet edilen adres bilgisi
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanmaktadır. Müşteri ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin Şirket’e ait Platform’a üye olma amacı ve bu Platform’da yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir.

Goldexcoin 4208 Sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine uygun bir politika izlemektedir.

3. Kimlik doğrulama prosedürü yürütülecek haller;
 • Hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak;
 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000,00 TL eşit veya fazla ise;
 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000,00 TL eşit veya fazla ise;
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak

Platform üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.


Müşteri’nin kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, Şirket gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.


Goldexcoin, yürürlükteki mevzuat uyarınca Platform’daki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir.

Ayrıca takma ad veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler, gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler, suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler Avrupa Birliği 1 Numaralı Direktifi, Basel İlkeleri, Viyana Konvansiyonu, Strazburg Konvansiyonu, Palermo Sözleşmesi, Wolfsberg Prensipleri, Avrupa Birliği 2 Numaralı Direktifi, Egmont Grubu, FATF, Avrupa Birliği 3 Numaralı Direktifi hüküm ve düzenlemelerine aykırı davranışta bulunan müşteriler, kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilemeyen müşteriler, para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler, yasadışı bahis, kumar işlemleri yapan müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmayacaktır.